(0316) 26 81 07

In memoriam: Jan Arts

Met ontsteltenis hebben wij kennisgenomen van het droevige bericht van het plotselinge overlijden van:

Jan Arts


Wij zullen Jan herinneren als een enthousiaste man en de drijvende kracht achter Jan Arts Omheiningen. In dankbare herinnering wat hij voor ons bedrijf en als collega heeft betekend, zal Jan in onze gedachten blijven. 

Wij wensen zijn familie en dierbaren veel sterkte en kracht toe bij dit grote verlies.

Namens Hendriks Omheining,
Jeroen Hendriks – Diderik Corts
5 april 2018